Monday, 20 February 2017

Cabutan Bertuah RM1juta

JUTAWAN TONE GROUP 2017

MEMORANDUM HQBagi tahun 2017, pihak pengurusan dengan sukacitanya mengumumkan peraduan berikut..

Siapakah yang akan menjadi Jutawan Tone Group yang baru?

Hadiah peraduan adalah seperti berikut:
             Hadiah Pertama:           RM1,000,000/=
             Hadiah Kedua:              RM100,000/=
             Hadiah Ketiga:              RM10,000/=
             Hadiah Saguhati:           RM3,000 x 5 

Tempoh peraduan: 22 hb  Disember 2016 sehingga 31 hb  Disember 2017

Terma dan Syarat 


I) Ahli yang menaja 2 orang pengaktifan ahli baru, akan layak menerima 1 kelayakan untuk peraduan ini.

II) Setiap Pengaktifan rakan penajaan (downline) perlu melakukan tambah nilai kedua minima RM30 dalam tempoh 30 hari dari tarikh pendaftaran. Jumlah tambah nilai semasa pengaktifan SIM Kad dikira sebagai tambah nilai pertama.

III) Untuk layak mendapat hadiah, setiap peserta perlu membuat tambah nilai minima RM300 dan menggunakan nilai minima RM300 dalam tempoh peraduan. Ahli boleh menyemak penggunaan kredit mereka melalui Tune Talk Selfcare.

IV) Istimewa untuk aplikasi Tone Group: Setiap pengaktifan ahli baru melalui aplikasi layak untuk mendapat 1 kelayakan dari 22hb Disember 2016 sehingga 31hb  March 2017 tertakluk kepada rakan penajaan (Downline) melakukan minima top up kedua RM30 dalam tempoh 30 hari dari tarikh pendaftaran. Dari tarikh 1hb  April dan berikutnya, kelayakan tersebut akan bertukar kepada kelayakan asal yang mana 2 orang pengaktifan ahli baru, menerima 1 kelayakan.   


V) Penaja (Upline) perlu kekal aktif sepanjang tempoh peraduan. SIM kad berstatus ‘grace period’ atau tamat tempoh akan terbatal. 

VI) Peraduan ini berlangsung serentak untuk Tone Excel & Tone Plus dan dibuka untuk semua ahli tanpa mengira bangsa atau warganegara.

VII) Cabutan berlangsung serentak Tone Excel & Tone Plus.

VIII) Jika atas apa-apa sebab, pemenang yang terpilih tidak layak, hadiah wang tunai tersebut akan dibawa ke tahun yang berikutnya. 

IX) Top up atau tambah nilai didefinasikan sebagai kredit yang berjaya diproses ke setiap nombor telefon individu ahli seperti didaftarkan didalam TGMMS dan sistem Tune Talk. 

X) Semua terma dan syarat biasa dikenakan.

XI) Pihak pengurusan berhak untuk menukar terma dan syarat kempen tanpa notis sepanjang tempoh kempen dijalankan.

XII) Keputusan dari pihak pengurusan adalah muktamad dan sebarang
rayuan tidak akan dilayan. MEMO RUJUKAN: 


------------------------------------------------------------------------

Semoga info ini dapat membantu sahabat-sahabat
mengembangkan lagi rangkaian Tone Plus masing-masing 

KALAU BUKAN INI, APA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG, BILA LAGI
PELUANG KEEMASAN INI
 TIDAK PATUT ANDA LEPASKAN

Road To Millionaire

ROAD TO MILLIONAIRE 2017


MEMORANDUM SYARIKATBagi  membantu  ahli-ahli  untuk  memenangi  hadiah  utama  RM1  Juta  melalui kempen  terbaru  ‘Who  will  be  the  New  TONE  GROUP  Millionaire’,  pihak pengurusan dengan sukacitanya memperkenalkan Cabutan bertuah
 ‘Road to be a Millionaire’!

Bermula 1hb Januari 2017 – 31hb Disember 2017Cabutan Suku Tahunan (Quarterly Draw)

- Sekali setiap 3 Bulan: 
            Q1- Januari – Mac
            Q2 - April – Jun
            Q3 - Julai – September
            Q4 - Oktober – Disember

- 50 ahli teratas dengan ‘Direct Activation’ tertinggi untuk setiap suku tahunan
itu akan layak untuk cabutan bertuah.
 

Hadiah-hadiah :  

Tempat Pertama
RM5,000 Tunai + 150 penyertaan untuk kotak cabutan bertuah RM 1 Juta 

Tempat Kedua 
RM3,000 Tunai + 100 penyertaan untuk kotak cabutan bertuah RM 1 Juta  

Tempat Ketiga 
RM2,000 Tunai + 50 penyertaan untuk kotak cabutan bertuah RM 1 Juta


NOTA TAMBAHAN

- Cabutan untuk Tone Excel & Tone Plus akan dibuat berasingan.

- Pemenang perlu kekal aktif sepanjang tempoh kempen. Kad SIM yang berada
dalam status ‘Grace Period’ atau Tamat tempoh akan dibatalkan kelayakan
untuk kempen ini.
 


Cabutan Bulanan (Monthly Draw)

- Sekali setiap bulan

- 50 ahli teratas dengan ‘Direct Activation’ tertinggi untuk bulan itu akan layak
untuk cabutan bertuah.
 

Hadiah-hadiah:
5 x RM200 Tunai + 20 penyertaan untuk kotak cabutan bertuah RM 1 Juta.

- Cabutan untuk Tone Excel & Tone Plus akan dibuat berasingan.

- Pemenang perlu kekal aktif sepanjang tempoh kempen. Kad SIM yang berada
dalam status ‘Grace Period’ atau Tamat tempoh akan dibatalkan kelayakan
untuk kempen ini.  
MEMO RUJUKAN------------------------------------------------------------------------

Semoga info ini dapat membantu sahabat-sahabat
mengembangkan lagi rangkaian Tone Plus masing-masing 

KALAU BUKAN INI, APA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG, BILA LAGI
PELUANG KEEMASAN INI
 TIDAK PATUT ANDA LEPASKAN

Trip Percutian 2017

TRIP PERCUTIAN TONE PLUS 2017


MEMORANDUM SYARIKAT

DESTINASI INSENTIF TRIP KE EROPAH & SOUTH EAST ASIAN (SEA) 2017


Untuk Tone Group Insentif Trip 2017 , pihak pengurusan telah mengenal pasti 2 tempat perjalanan- Eropah dan South East Asia. 

Dalam memberi lebih ahli, termasuk ahli baru, peluang untuk layak, pihak pengurusan telah menentukan kriteria berikut:-  EROPAH

Kelayakan melalui Level :-

PREMIUM BRANCH (PBR) / BRANCH (BR)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 2,500 keping
- Pengaktifan Peribadi - 70 x ahli baru 
- Dapat 1 x Tiket + Elaun RM 2,200.

PREMIUM SERVICE CENTER (PSC)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 2,300 keping
- Pengaktifan Peribadi - 150 x ahli baru
- 1 x Tiket + Elaun RM 2,000.  


SERVICE CENTER (SC)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 1,600 keping
- Pengaktifan Peribadi - 300 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 1,000.

NORMAL MEMBER (NM)
- Pembelian SIM kad terkumpul   - Nil 
- Pengaktifan Peribadi - 600 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 1,000.


SOUTH EAST ASIA 
 

Kelayakan melalui level :-
 

PREMIUM BRANCH (PBR) / BRANCH (BR)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 1,250 keping 
- Pengaktifan Peribadi - 35 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 1,100.
 
PREMIUM SERVICE CENTER (PSC)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 1,150 keping
- Pengaktifan Peribadi - 75 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 1,000. 

SERVICE CENTER (SC)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 800 keping
- Pengaktifan Peribadi - 150 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 500.
 

NORMAL MEMBER (NM)
- Pembelian SIM kad terkumpul - Nil 
- Pengaktifan Peribadi - 300 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 500.
 


TERMA DAN SYARAT


1. Tempoh kempen di atas dari 1hb November 2016 – 31hb Julai 2017.

 
2. Pengiraan pembelian SIM kad dan Pengaktifan peribadi adalah terkumpul sepanjang tempoh kempen dan adalah retroaktif kepada 1hb November 2016. Semua pembelian wajib dikepilkan bersama bukti pembelian samada dari TONE
Group HQ atau authorised Branch yang mana termasuk nombor siri SIM kad. 


3. SIM Serial tidak boleh diguna semula untuk menuntut tiket. i.e. jika Branch membeli 2,500 SIM kad dan jika sebahagian atau semua SIM kad dalam susunan tersebut dijual kepada ahli lain dan seterusnya digunakan ahli tersebut menuntut tiket, SIM serial tersebut tidak boleh digunakan semula oleh Branch tersebut untuk menuntut tiket. 


4. Pengaktifan peribadi didefinasikan dan dikira sebagai pengaktifan yang dibuat
oleh ahli tersebut dan bukan dari kumpulan beliau. 


5. Kempen Insentif Trip terbuka kepada semula ahli Tone Excel dan Tone Plus yang berdaftar dan aktif sahaja, tanpa mengira kewarganegaraan dan bangsa. 


6. Tiket dan kelayakan elaun tidak boleh dipindah milik kepada bukan ahli. Tiket yang diperolehi tidak boleh ditukar kepada wang tunai tetapi boleh dipindah milik kepada downline yang ahli sahaja dikalangan rangkaian terus  anda tertakluk kepada  kelulusan syarikat. Elaun boleh dipindah milik dan akan dibayar tertakluk kepada status ahli penerima. Pemindahan tiket kepada penaja tidak dibenarkan.


7.   1 x Tiket Eropah boleh ditukar kepada 2 x SEA tiket. Sekiranya anda ingin menukar tiket, anda perlu untuk memberitahu HQ melalui emel @ hq.care@tonegroup.net tidak lebih dari 31hb Julai 2017. Sebarang permohonan selepas tarikh itu, tidak akan dilayan dan tiket akan terhapus. 

                             
8.   Branches, Service & Junior Centers layak untuk tiket tambahan setelah mencapai tiket pertama, dengan membeli tambahan SIM kad sebanyak 2,500 SIM tanpa mengira level: e.g.
 

Service Center: 
Tiket Pertama: Dicapai melalui pembelian 2,300 SIM kad + 150 x Pengaktifan
peribadi
Tiket Kedua: 2,500 SIM kad
Pengaktifan peribadi adalah lesen layak untuk tiket diikuti dengan pembelian   
SIM kad. 


9. Trip adalah terbuka untuk ahli yang layak sahaja, sekiranya ahli ingin membawa
ahli keluarga mereka, akan dikenakan caj dan bergantung kepada kelulusan syarikat. Ahli diminta untuk menulis permohonan mereka dan memberikan maklumat yang lengkap dan butiran untuk setiap individu dan perhubungan
mereka. 


10. Pihak pengurusan berhak untuk menukar destinasi kemudiannya dengan sebab yang timbul sebagai keadaan yang tidak diduga tanpa sebarang notis. 


11. Semua ahli yang layak untuk perjalanan perlu menghantar dokumen perjalanan  mereka pada tarikh yang telah ditetapkan. Sekiranya tidak mengikut syarat yang ditetapkan, tiket akan terhapus. 


12. Sekiranya ahli yang layak telah mengesahkan kehadiran untuk perjalanan tetapi tidak hadir pada tarikh berlepas, maka elaun mereka akan terhapus. 


13. Semua terma dan syarat biasa dikenakan dan syarikat berhak untuk menukar
terma dan syarat Insentif trip tanpa sebarang notis. 


14. Keputusan syarikat adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.MEMO RUJUKAN 

------------------------------------------------------------------------

Semoga info ini dapat membantusahabat-sahabat
mengembangkan lagi rangkaian Tone Plus masing-masing 

KALAU BUKAN INI, APA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG, BILA LAGI
PELUANG KEEMASAN INI
 TIDAK PATUT ANDA LEPASKAN

Kelayakan Umrah 2017

PAKEJ UMRAH TONE PLUS 2017 


MEMORANDUM SYARIKAT
 
KELAYAKAN PILGRIMAGE TRIP

Bermula 1 hb  Januari 2017, kelayakan ahli untuk mendapat insentif ini telah berubah seperti berikut: 
 

1. PREMIUM BRANCH (PBR) / BRANCH (BR)
- Mencapai komisen bulanan Baru minima RM4,000          

2. PREMIUM SERVICE CENTER (PSC)
- Mencapai komisen bulanan Baru minima RM3,500
  
3. SERVICE CENTER (SC) 
- Mencapai komisen bulanan Baru minima RM3,000          

4. NORMAL MEMBER (NM)
- Mencapai komisen bulanan Baru minima RM2,300          
 


NOTA TAMBAHAN: 


Faktor komisen bulanan dalam penambahan pendapatan bulanan BARU anda untuk bulan Januari 2017 dan bukan sebelumnya. Setelah mencapai jumlah yang dinyatakan, anda berhak untuk menuntut insentif. e.g. Untuk bulan Dis 2016 komisen bulanan adalah RM2,800. Untuk menuntut Insentif Umrah 2017, pendapatan anda perlu ditambah dengan RM4,000 untuk mencapai RM6,800.   Kriteria diatas dikenakan sehingga diberitahu kelak. TERMA DAN SYARAT:

1.   Setiap ahli (NRIC) layak untuk menuntut sekali seumur hidup. Sesiapa yang telah membuat tuntutan tidak layak untuk insentif ini.  


2.   Setiap tuntutan Pilgrimage claim tertakluk kepada siling RM5,000. 


3.   Untuk sebarang penukaran pilgrimage insentif, ahli dibenarkan untuk menukar kepada wang tunai  RM4,000 dengan syarat anda menulis permohonan melalui emel hq.care@tonegroup.net dengan salinan NRIC anda. 


4.   Semua tempahan adalah budi bicara ahli sendiri.  


5.   Semua terma dan syarat lain dikenakan dan syarikat berhak untuk menukar terma dan syarat tanpa sebarang notis. 


6.   Keputusan syarikat adalah muktamad.  MEMO RUJUKAN:
------------------------------------------------------------------------

Semoga info ini dapat membantusahabat-sahabat
mengembangkan lagi rangkaian Tone Plus masing-masing 

KALAU BUKAN INI, APA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG, BILA LAGI
PELUANG KEEMASAN INI
 TIDAK PATUT ANDA LEPASKAN

Bonus Tahunan Baru 2017

BONUS TAHUNAN TONE PLUS 2017


 MEMORANDUM SYARIKAT
Bonus Tahun Baru 2017 adalah seperti berikut:-


           Pendaftaran Ahli Baru           % Bonus Tahunan
                         3                                            5%
                      4 - 6                                          8%
                      7 -10                                         15%
                11 & Ke Atas                                    20%
 


TERMA & SYARAT 

 
- Semua bonus akan di kumpul dan di bayar pada bulan Januari tahun berikutnya (2017) bersama jadual pembayaran yang normal. 


- Sebarang komitmen bulanan yang tidak dipenuhi akan menyebabkan bonus untuk bulan tersebut akan dibatalkan. 


- Terma dan syarat biasa dikenakan dan Syarikat berhak mengubahsuai 


- Terma dan Syarat tanpa sebarang pemberitahuan. RUJUKAN MEMO------------------------------------------------------------------------

Semoga info ini dapat membantusahabat-sahabat
mengembangkan lagi rangkaian Tone Plus masing-masing 

KALAU BUKAN INI, APA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG, BILA LAGI
PELUANG KEEMASAN INI
 TIDAK PATUT ANDA LEPASKAN

Kempen Topup Tone Plus 2017

KEMPEN TOPUP 2017MEMORANDUM SYARIKATKEMPEN 1: CABUTAN BERTUAH TOPUP BULANAN


Tempoh Peraduan: 1 hb  Januari 2017 – 31 hb  Mac 2017 
 

Hadiah Kempen:
           Hadiah Pertama – RM10,000 
           Hadiah Kedua    – RM5,000
           Hadiah Ketiga    – RM3,000  

Kaedah Kempen: 

Cabutan secara rawak untuk memilih pemenang bulanan untuk 3 hadiah.
 

Kelayakan: 
RM50 = 1 kelayakan 
Kelayakan diatas dikenakan untuk semua level e.g. Branch dengan top up bulanan sebanyak RM100 akan menerima 2 kelayakan cabutan  KEMPEN 2: TOPUP TERTINGGI BULANAN


Tempoh peraduan:   1 hb  Januari 2017 – 31 hb  Mac 2017

Hadiah Kempen: 

           RM1,000 x 10 
 

Kaedah Kempen:   
10 top up tertinggi setiap bulan akan dipilih 

Kelayakan:   

10 top up tertinggi akan menerima 10 hadiah sewajarnya. Sekiranya terdapat seri, wang hadiah akan diberikan sama rata.  
TERMA & SYARAT KEMPEN TOPUP 2017


I) Semua ahli Tone Excel dan Tone Plus yang sah dan aktif layak tanpa
mengira kewarganegaraan. 


II) Cabutan untuk Tone Excel dan Tone Plus akan dilakukan serentak. 


III) Top up perlu dibuat kepada 1 nombor telefon (MSISDN) sahaja bukan
banyak nombor dibawah pemilik yang sama. 


IV) Pelbagai top up ke nombor telefon yang sama dibenarkan dan akan dikira secara terkumpul i.e. Ahli boleh membuat top up beberapa kali dalam sebulan untuk mencapai jumlah terkumpul RM60.   


V) Untuk Cabutan Bertuah Bulanan, ahli layak untuk lebih dari 1 kelayakan dalam kalendar bulan dengan tanpa had nombor kelayakan (tertakluk kepada kelayakan kriteria).  


VI) Sekiranya pihak syarikat, atas apa-apa sebab cabutan tidak boleh
dilakukan, cabutan akan dibuat pada tarikh yang seterusnya. 


VII) Top up atau tambah nilai didefinasikan sebagai kredit yang berjaya diproses ke setiap nombor telefon individu ahli seperti didaftarkan didalam TGMMS dan sistem Tune Talk. Pemindahan kredit tidak dikira sebagai top up atau tambah nilai. 


VIII) Pihak pengurusan berhak untuk menukar terma dan syarat kempen tanpa notis sepanjang tempoh kempen dijalankan. Keputusan dari pihak pengurusan adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.RUJUKAN MEMO------------------------------------------------------------------------

Semoga info ini dapat membantusahabat-sahabat
mengembangkan lagi rangkaian Tone Plus masing-masing 

KALAU BUKAN INI, APA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG, BILA LAGI
PELUANG KEEMASAN INI
 TIDAK PATUT ANDA LEPASKAN

Sunday, 19 February 2017

Kiraan Kelayakan Insentif Umrah Tone Plus 2017

PAKEJ UMRAH TONE PLUS 2017


Salah satu kelebihan sebagai pengguna dan usahawan/pengedar simkad Tone Plus (Tone Group), anda layak untuk mendapatkan hadiah insentif pakej umrah yang bernilai RM5,000 secara PERCUMA daripada pihak syarikat. Bagi ahli yang bukan beragama Islam (non-muslim) pula, mereka juga layak untuk mendapatkan insentif ini ke tempat suci mengikut anutan agama masing-masing.  

Ahli yang berjaya dan layak juga boleh menukar hadiah insentif pakej umrah percuma tersebut dengan hadiah wang tunai bernilai RM4,000.

Insentif ziarah ini telah dianjurkan oleh pihak syarikat sejak tahun 2012 lagi untuk ahli-ahli Tone Plus dan telah ramai ahli menikmatinya.

Pihak syarikat juga telah menetapkan, setiap ahli/pengedar simkad Tone Plus hanya layak sekali sahaja untuk setiap orang bagi insentif pakej umrah ini walaupun ahli mempunyai lebih dari satu akaun yang berdaftar di Tone Plus. 

** kalau anda ingin setiap akaun Tone Plus anda yang lain turut sama dapat insentif ini, pastikan akaun-akaun anda tersebut di daftar dengan ic/nama lain (wife, anak, mak, ayah, etc) 

Untuk mendapatkan insentif umrah ini, ahli perlu mencapai satu nilai penambahan pendapatan komisyen topup bulanan dalam kiraan tahun seperti yang telah ditetapkan, mengikut pangkat/ranking anda di Tone Plus, seperti berikut..

     1. Normal Member (NM) = RM2,300
     2. Service Center (SC) = RM3,000
     3. Premium Service Center (PSC) = RM3,500
     4. Branch (BR) / Premium Branch (PBR) = RM4,000

**salah tanggapan: komisyen topup anda (NM) cecah saja RM2,300, anda layak untuk dapatkan insentif umrah ini, itu salah..


KIRAAN KELAYAKAN INSENTIF UMRAH 2017


Berikut adalah contoh cara kiraan yang betul untuk melayakkan anda mendapatkan insentif pakej umrah Tone Plus ini..
CONTOH 1: Kelayakan Tahun Sama (NM=RM2,300)


Anda sertai Tone Plus pada bulan Februari 2017, dan komisyen topup anda pada bulan pertama adalah RM45. Dan pada bulan September 2017, komisyen anda telah pun mencecah RM2,300. 

RM2,300 (Komisyen Sept) - RM45 (Komisyen Feb - Join) = RM2,255

Sebenarnya anda belum layak, kerana penambahan komisyen topup tahunan anda baru saja mendapat RM2,255. Namun pada bulan seterusnya November, anda telah mendapat komisyen topup RM2,400, jadi..

RM2,400 (Komisyen Nov) - RM45 (Komisyen Feb - Join) = RM2,355

Penambahan RM2,355 > RM2,300 (NM), anda layak untuk tebus insentif umrah daripada pihak syarikat.


CONTOH 2: Kelayakan Tahun Berbeza (NM=RM2,300)


Anda sertai Tone Plus pada bulan Julai 2016, dan komisyen topup anda pada bulan pertama adalah RM50. Dan pada bulan Jun 2017, komisyen anda telah pun mencecah RM2,300. 

Untuk situasi ini, kiraan komisyen bulan pertama anda sertai Tone Plus tidak akan diambil kira. Komisyen bulan Disember 2016 akan dijadikan sebagai aras penambahan komisyen baru untuk tahun 2017.

RM2,300 (Komisyen Jun) - RM500 (Komisyen Dis) = RM1,800

Belum layak, kerana penambahan komisyen topup tahunan anda, baru saja mendapat RM1,800 sahaja. Jadi anda perlukan lagi penambahan RM500 komisyen topup pada bulan berikutnya, sebelum berakhirnya Disember 2017.

** bagi ahli lama yang belum terima insentif umrah, untuk tahun 2017 ini, tolak sahaja dengan jumlah komisyen topup bulan Disember 2016 mengikut ranking anda.CARA TUNTUTAN INSENTIF PAKEJ UMRAH 2017


Setelah syarat atas dipenuhi, anda boleh menulis satu surat rasmi tuntutan kepada pihak syarikat untuk tujuan pemprosesan kelayakan anda. Lampirkan salinan kad pengenalan & salinan jadual pendapatan komisyen topup semasa anda. Sila nyatakan juga kaedah bayaran yang akan dibuat oleh pihak syarikat kepada anda.  

Maklumat-maklumat lengkap berikut anda boleh email, faks atau poskan terus ke pihak syarikat.

     1. Email = hq.care@tonegroup.net .. atau
     2. Faks  = 03-9055 3824 .. atau
     3. Pos   = Tone Plus Sdn Bhd, B-G-1 Jalan 3/149E, Taman Sri Endah
                    Bangunan Endah Promenade , Bandar Baru Sri Petaling
                    57000 Sri Petaling, Kuala Lumpur.

Sebarang pertanyaan lanjut, pengesahan kelayakan, anda juga boleh merujuk sendiri di pejabat Tone Plus (ahli di Lembah Klang) atau hubungi terus talian khidmat pelanggan Tone Plus di 010-5000 969.PERBINCANGAN


Harga kos pakej umrah syarikat travel agency sekarang adalah berbeza-beza bergantung kepada pakej yang ditawarkan. Anggaran kos RM4,500 - RM6,000 untuk pakej biasa sekarang, bagi tempoh masa yang singkat, penginapan dan perjalanan secara berkumpulan. Bagi pakej yang berjangkamasa panjang, penginapan dan perjalan sedikit pribadi, lebih keselesaan, ditambah dengan tambahan perjalanan lawatan ke beberapa negara lain, anggaran kos untuk pakejnya lebih kurang RM7,000 - RM9,000. Pakej premium/mewah selalunya RM9,000 dan ke atas.
Bagi ahli Tone Plus yang layak,  sekiranya anda ingin menggunakan pakej umrah yang lebih dari nilai RM5,000, tambahan kos selebihnya adalah dibawah tanggungan anda sendiri. 

Namun, dengan kos RM5,000 sahaja juga sebenarnya telah cukup untuk menampung kos pakej umrah anda secara PERCUMA untuk anda ke sana. Semuanya telah ditanggung dan dibayar oleh pihak syarikat Tone Plus sebagai hadiah istimewa penghargaan kepada anda sebagai pengedar simkad Tone Plus. 

Siapa sangka, dengan hanya sebagai pengguna dan pengedar simkad Tone Plus, anda boleh menjadi tamu di rumah Allah secara PERCUMA.. 
MEMORANDUM HQ - KELAYAKAN PILGRIMAGE TRIP 2017http://toneplusprepaid.blogspot.my/2015/06/tone-plus-blackberry-plan-blackberry.html

------------------------------------


BUAT SAMPAI JADI,
JANGAN ADA TAPI, JANGAN ADA NANTI,
BUAT, BUAT, BUAT, BUAT.. 


KALAU BUKAN INI, APA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG, BILA LAGI..

PELUANG KEEMASAN INI
 TIDAK PATUT ANDA LEPASKAN

Thursday, 16 February 2017

Slide Preview Tone Plus (Februari 2017)

Tone Plus Preview HQ


Slide Preview Program Rujukan Komuniti Tone Plus..

Baca dan cuba fahami dengan teliti setiap slide di link di bawah. 
Sekiranya masih kurang jelas, sila rujuk dengan kawan-kawan Tone Plus terdekat dengan anda khususnya sahabat-sahabat anda yang berstatus Service Centre (SC), Premium Service Centre (PSC) atau Branch (BR) untuk penjelasan lanjut. 

Atau anda juga boleh hubungi saya, 010-7737916 untuk penjelasan lanjut..

* untuk download slide, KLIK DI SINI


-------------------------------------------------------------------------

  Semoga slide taklimat Program Tone Plus ini 
dapat membantu sahabat-sahabat sekalian dalam mengembangkan
 rangkaian Tone Plus masing-masing...


KALAU BUKAN INI, APA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG, BILA LAGI
PELUANG KEEMASAN INI
 TIDAK PATUT ANDA LEPASKAN