Monday, 20 February 2017

Trip Percutian 2017

TRIP PERCUTIAN TONE PLUS 2017


MEMORANDUM SYARIKAT

DESTINASI INSENTIF TRIP KE EROPAH & SOUTH EAST ASIAN (SEA) 2017


Untuk Tone Group Insentif Trip 2017 , pihak pengurusan telah mengenal pasti 2 tempat perjalanan- Eropah dan South East Asia. 

Dalam memberi lebih ahli, termasuk ahli baru, peluang untuk layak, pihak pengurusan telah menentukan kriteria berikut:-  EROPAH

Kelayakan melalui Level :-

PREMIUM BRANCH (PBR) / BRANCH (BR)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 2,500 keping
- Pengaktifan Peribadi - 70 x ahli baru 
- Dapat 1 x Tiket + Elaun RM 2,200.

PREMIUM SERVICE CENTER (PSC)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 2,300 keping
- Pengaktifan Peribadi - 150 x ahli baru
- 1 x Tiket + Elaun RM 2,000.  


SERVICE CENTER (SC)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 1,600 keping
- Pengaktifan Peribadi - 300 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 1,000.

NORMAL MEMBER (NM)
- Pembelian SIM kad terkumpul   - Nil 
- Pengaktifan Peribadi - 600 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 1,000.


SOUTH EAST ASIA 
 

Kelayakan melalui level :-
 

PREMIUM BRANCH (PBR) / BRANCH (BR)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 1,250 keping 
- Pengaktifan Peribadi - 35 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 1,100.
 
PREMIUM SERVICE CENTER (PSC)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 1,150 keping
- Pengaktifan Peribadi - 75 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 1,000. 

SERVICE CENTER (SC)
- Pembelian SIM kad terkumpul - 800 keping
- Pengaktifan Peribadi - 150 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 500.
 

NORMAL MEMBER (NM)
- Pembelian SIM kad terkumpul - Nil 
- Pengaktifan Peribadi - 300 x ahli baru 
- 1 x Tiket + Elaun RM 500.
 


TERMA DAN SYARAT


1. Tempoh kempen di atas dari 1hb November 2016 – 31hb Julai 2017.

 
2. Pengiraan pembelian SIM kad dan Pengaktifan peribadi adalah terkumpul sepanjang tempoh kempen dan adalah retroaktif kepada 1hb November 2016. Semua pembelian wajib dikepilkan bersama bukti pembelian samada dari TONE
Group HQ atau authorised Branch yang mana termasuk nombor siri SIM kad. 


3. SIM Serial tidak boleh diguna semula untuk menuntut tiket. i.e. jika Branch membeli 2,500 SIM kad dan jika sebahagian atau semua SIM kad dalam susunan tersebut dijual kepada ahli lain dan seterusnya digunakan ahli tersebut menuntut tiket, SIM serial tersebut tidak boleh digunakan semula oleh Branch tersebut untuk menuntut tiket. 


4. Pengaktifan peribadi didefinasikan dan dikira sebagai pengaktifan yang dibuat
oleh ahli tersebut dan bukan dari kumpulan beliau. 


5. Kempen Insentif Trip terbuka kepada semula ahli Tone Excel dan Tone Plus yang berdaftar dan aktif sahaja, tanpa mengira kewarganegaraan dan bangsa. 


6. Tiket dan kelayakan elaun tidak boleh dipindah milik kepada bukan ahli. Tiket yang diperolehi tidak boleh ditukar kepada wang tunai tetapi boleh dipindah milik kepada downline yang ahli sahaja dikalangan rangkaian terus  anda tertakluk kepada  kelulusan syarikat. Elaun boleh dipindah milik dan akan dibayar tertakluk kepada status ahli penerima. Pemindahan tiket kepada penaja tidak dibenarkan.


7.   1 x Tiket Eropah boleh ditukar kepada 2 x SEA tiket. Sekiranya anda ingin menukar tiket, anda perlu untuk memberitahu HQ melalui emel @ hq.care@tonegroup.net tidak lebih dari 31hb Julai 2017. Sebarang permohonan selepas tarikh itu, tidak akan dilayan dan tiket akan terhapus. 

                             
8.   Branches, Service & Junior Centers layak untuk tiket tambahan setelah mencapai tiket pertama, dengan membeli tambahan SIM kad sebanyak 2,500 SIM tanpa mengira level: e.g.
 

Service Center: 
Tiket Pertama: Dicapai melalui pembelian 2,300 SIM kad + 150 x Pengaktifan
peribadi
Tiket Kedua: 2,500 SIM kad
Pengaktifan peribadi adalah lesen layak untuk tiket diikuti dengan pembelian   
SIM kad. 


9. Trip adalah terbuka untuk ahli yang layak sahaja, sekiranya ahli ingin membawa
ahli keluarga mereka, akan dikenakan caj dan bergantung kepada kelulusan syarikat. Ahli diminta untuk menulis permohonan mereka dan memberikan maklumat yang lengkap dan butiran untuk setiap individu dan perhubungan
mereka. 


10. Pihak pengurusan berhak untuk menukar destinasi kemudiannya dengan sebab yang timbul sebagai keadaan yang tidak diduga tanpa sebarang notis. 


11. Semua ahli yang layak untuk perjalanan perlu menghantar dokumen perjalanan  mereka pada tarikh yang telah ditetapkan. Sekiranya tidak mengikut syarat yang ditetapkan, tiket akan terhapus. 


12. Sekiranya ahli yang layak telah mengesahkan kehadiran untuk perjalanan tetapi tidak hadir pada tarikh berlepas, maka elaun mereka akan terhapus. 


13. Semua terma dan syarat biasa dikenakan dan syarikat berhak untuk menukar
terma dan syarat Insentif trip tanpa sebarang notis. 


14. Keputusan syarikat adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.MEMO RUJUKAN 

------------------------------------------------------------------------

Semoga info ini dapat membantusahabat-sahabat
mengembangkan lagi rangkaian Tone Plus masing-masing 

KALAU BUKAN INI, APA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG, BILA LAGI
PELUANG KEEMASAN INI
 TIDAK PATUT ANDA LEPASKAN

No comments:

Post a Comment