Monday, 20 February 2017

Kempen Topup Tone Plus 2017

KEMPEN TOPUP 2017MEMORANDUM SYARIKATKEMPEN 1: CABUTAN BERTUAH TOPUP BULANAN


Tempoh Peraduan: 1 hb  Januari 2017 – 31 hb  Mac 2017 
 

Hadiah Kempen:
           Hadiah Pertama – RM10,000 
           Hadiah Kedua    – RM5,000
           Hadiah Ketiga    – RM3,000  

Kaedah Kempen: 

Cabutan secara rawak untuk memilih pemenang bulanan untuk 3 hadiah.
 

Kelayakan: 
RM50 = 1 kelayakan 
Kelayakan diatas dikenakan untuk semua level e.g. Branch dengan top up bulanan sebanyak RM100 akan menerima 2 kelayakan cabutan  KEMPEN 2: TOPUP TERTINGGI BULANAN


Tempoh peraduan:   1 hb  Januari 2017 – 31 hb  Mac 2017

Hadiah Kempen: 

           RM1,000 x 10 
 

Kaedah Kempen:   
10 top up tertinggi setiap bulan akan dipilih 

Kelayakan:   

10 top up tertinggi akan menerima 10 hadiah sewajarnya. Sekiranya terdapat seri, wang hadiah akan diberikan sama rata.  
TERMA & SYARAT KEMPEN TOPUP 2017


I) Semua ahli Tone Excel dan Tone Plus yang sah dan aktif layak tanpa
mengira kewarganegaraan. 


II) Cabutan untuk Tone Excel dan Tone Plus akan dilakukan serentak. 


III) Top up perlu dibuat kepada 1 nombor telefon (MSISDN) sahaja bukan
banyak nombor dibawah pemilik yang sama. 


IV) Pelbagai top up ke nombor telefon yang sama dibenarkan dan akan dikira secara terkumpul i.e. Ahli boleh membuat top up beberapa kali dalam sebulan untuk mencapai jumlah terkumpul RM60.   


V) Untuk Cabutan Bertuah Bulanan, ahli layak untuk lebih dari 1 kelayakan dalam kalendar bulan dengan tanpa had nombor kelayakan (tertakluk kepada kelayakan kriteria).  


VI) Sekiranya pihak syarikat, atas apa-apa sebab cabutan tidak boleh
dilakukan, cabutan akan dibuat pada tarikh yang seterusnya. 


VII) Top up atau tambah nilai didefinasikan sebagai kredit yang berjaya diproses ke setiap nombor telefon individu ahli seperti didaftarkan didalam TGMMS dan sistem Tune Talk. Pemindahan kredit tidak dikira sebagai top up atau tambah nilai. 


VIII) Pihak pengurusan berhak untuk menukar terma dan syarat kempen tanpa notis sepanjang tempoh kempen dijalankan. Keputusan dari pihak pengurusan adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.RUJUKAN MEMO------------------------------------------------------------------------

Semoga info ini dapat membantusahabat-sahabat
mengembangkan lagi rangkaian Tone Plus masing-masing 

KALAU BUKAN INI, APA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG, BILA LAGI
PELUANG KEEMASAN INI
 TIDAK PATUT ANDA LEPASKAN

No comments:

Post a Comment